Naši oblici rada su:

Celodnevni boravak od 7 do 17 h

Poludnevni boravak ( u trajanju od 4 sata )

Boravak na sat

Boravak u večernjim časovima ( od 18 do 21 h )

Pidžama parti ( noćenje u vrtiću )

Naš stručni kadar:

Pedagog
Psiholog
Vaspitači
Sestre-vaspitači

Pored našeg stručnog kadra imamo i mnogobrojne stručne saradnike:

Logoped
Pedijatar
Prof.fizičke kulture
Prof.baleta
Prof.engleskog jezika
Prof.ruskog jezika

Povremeno realizujemo i sledeći sadržaj:

Radionice za roditelje

Svečanosti ( tematskog sadržaja )

Izleti

Posete

Gostovanja u vrtiću

Zimovanja

Letovanja

Copyright (c) Vrtić Skazka Beograd. Sva prava zaštićena. Preschool and Kindergarten | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.